Regulamin sklepu

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy Satmania.pl, zwany dalej Satmania.pl, dostępny pod adresem http://satmania.com.pl prowadzony jest przez firmę Satmania Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Nowogrodzka 50/515, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 429309, zwanej dalej Firmą. Firma zarejestrowana jest pod numerem REGON: 081061910 oraz numerem NIP: 9291847839.
 2. Sprzedaż odbywa się poprzez Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy zamawiającym - zwanym dalej Klientem, a sklepem internetowym Satmania.pl.
 3. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady realizowania zamówień składanych w Satmania.pl.
 4. Wszystkie ceny podawane są w polskich złotych. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 5. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

II. Składanie i realizacja zamówień

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz znajdujący się na stronie http://www.satmania.pl.
 2. Klient, który złoży zamówienie przez w/w formularz otrzymuje automatyczne powiadomienie o zarejestrowaniu swojej oferty. Powiadomienie to nie jest ofertą sklepu w rozumieniu Kodeksu Cywilnego i jest traktowane jedynie jako oferta od Klienta. Zamówienie zostaje przyjęte po weryfikacji złożonej oferty przez pracownika sklepu.
 3. W przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych Satmania.pl może odstąpić od realizacji zamówienia.
 4. Realizacja zamówień płatnych przelewem następuje po wpłynięciu całej kwoty zamówienia na konto sklepu.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców Satmania.pl. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Satmania.pl skontaktuje się z Klientem, który podejmie decyzje o sposobie realizacji zamówienia (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 6. Informacja o dostępnych formach płatności oraz dostępnych formach transportu znajduje się na formularzu.

III. Gwarancja, reklamacje i zwroty

 1. Wszystkie towary znajdujące się w ofercie Satmania.pl są fabrycznie nowe oraz objęte są gwarancją producenta lub gwarancją wystawioną przez Satmania.pl. Warunki gwarancji określone są w karcie gwarancyjnej towaru.
 2. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży internetowej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymania produktu zgodnie z "Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)".  Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że towar zostaje odesłany na zasadach zwrotu oraz numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócona kwota za towar.
 3. Satmania.pl nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IV. Postanowienia końcowe

 1. Dane osobowe Klientów podawane podczas rejestracji są przetwarzane przez Satmania.pl wyłącznie w celu realizacji zamówień oraz, w zależności do decyzji Klienta wyrażonej w zamówieniu, mogą być przetwarzane w celach marketingowych. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.
 2. Szczegółowe czynności związane z realizacją usług przez Satmania.pl, nie wymienione powyżej, a opisane w pozostałych częściach serwisu stanowią integralną część Regulaminu.

Wydrukuj